കേരള SSLC ഫലം 2021 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. | വ്യക്തിഗതഫലം, മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലം ഇപ്പോൾ അറിയാം

             

കേരള SSLC ഫലം 2021 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാഫലം ബുധനാഴ്ച (14/07/2021) ഉച്ചക്ക്​ ​ പി.ആര്‍.ഡി ചേംബറില്‍ വച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി, ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി (ഹിയറിംഗ് ഇംപേര്‍ഡ്), എസ്.എസ്.എല്‍.സി (ഹിയറിംഗ് ഇംപേര്‍ഡ്), എ.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ ഫലവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ SSLC രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും  ജനന തീയതിയും നൽകി റിസൾട്ട് അറിയാം.  ഫലം അറിയാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

  • SSLC ഫലം 2021 അറിയാനുള്ള മറ്റു ചില വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു 
  • ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി ഫലം 2021:


  • ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി (ഹിയറിംഗ് ഇംപേര്‍ഡ്) ഫലം 2021:


  • എസ്.എസ്.എല്‍.സി (ഹിയറിംഗ് ഇംപേര്‍ഡ്) ഫലം 2021:


  • എ.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. ഫലം 2021:
• ഒന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ പ്ലസ്സ്ടു വരെയുള്ള മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റ്‌ബുക്കുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. 

• എട്ടാം ക്ലാസ്സുമുതൽ പ്ലസ്സ് ടു വരെയുള്ള എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ, ഉത്തരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

• ഒന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ പ്ലസ്-ടു വരെയുള്ള ലേബർ ഇന്ത്യ മാഗസിൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad