കേരള പ്ലസ്-ടു ഫലം 2022 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. | വ്യക്തിഗതഫലം, മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലം ഇപ്പോൾ അറിയാം

കേരള പ്ലസ്-ടു  ഫലം 2022 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാഫലം ബുധനാഴ്ച (21/06/2022) ഉച്ചക്ക്​ ​ പി.ആര്‍.ഡി ചേംബറില്‍ വച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വി. എച്ച്.എസ്. ഇ ഫലവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്ലസ്-ടു  രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും  ജനന തീയതിയും നൽകി റിസൾട്ട് അറിയാം.  ഫലം അറിയാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. (ആപ്പ് വഴി ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട്‌ ലഭ്യമാണ് )..
  • പ്ലസ്-ടു  ഫലം 2021 അറിയാനുള്ള മറ്റു ചില വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു 
  • വി. എച്ച്. എസ്. ഇ ഫലം 2022:How to check Kerala Plus 2 Result 2022 Site Link?

Step 1: Visit the official website of the Government of Kerala, Higher Secondary Education @ keralaresults.nic.in, www.dhsekerala.gov.in

Step 2: Go to the Kerala Examination Results-2022 DHSE/VHSE Section.

Step 3: Click the ‘Kerala Plus Two Result 2022’.

Step 4: Enter the Date of Birth & Register Number Number of the Student.

Step 5: You can check the Kerala +2 result marks and percentage.

Step 6: Please confirm the Plus 2 results with the actual mark sheet also.

ഒന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ പ്ലസ്സ്ടു വരെയുള്ള മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റ്‌ബുക്കുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. 


• എട്ടാം ക്ലാസ്സുമുതൽ പ്ലസ്സ് ടു വരെയുള്ള എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ, ഉത്തരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

• ഒന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ പ്ലസ്-ടു വരെയുള്ള ലേബർ ഇന്ത്യ മാഗസിൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad